Regulamin

 1. Właścicielami budynku nr 18 w Manastercu, 38-600 Lesko, przeznaczonego w części na działalność agroturystyczną zwanego dalej obiektem są Anna i Kazimierz Podkaliccy dalej zwani Gospodarzami.
 2. Doba noclegowa zaczyna się o godz. 14:00 a kończy o godz. 11:00 następnego dnia.
 3. Goście otrzymują klucz do pokoju, który należy zwrócić Gospodarzowi w dniu odjazdu. W przypadku zaginięcia klucza Gość zobowiązany jest do dokonania opłaty w wysokości 20zł.
 4. Jeżeli liczba Gości jest większa, niż zakładała rezerwacja Gospodarz może odmówić przyjęcia dodatkowych osób bądź odstąpić od umowy.
 5. Gospodarze udostępniają Gościom nieodpłatnie miejsca parkingowe i nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na parkingu samochody, itp.
 6. Gospodarze wraz z Gośćmi na początku i na końcu pobytu może dokonać sprawdzenia stanu pokoi oraz pomieszczeń użytkowych.
 7. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości pozostawione bez opieki w pokojach i innych pomieszczeniach użytkowych. Do każdego pokoju jest klucz dlatego uprasza się naszych Gości o zamykanie pokoi na czas ich nieobecności w obiekcie.
 8. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad panujących w gospodarstwie agroturystycznym i użytkowania pomieszczeń, sprzętów oraz rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem. Goście są zobligowani pokryć koszty za szkody wyrządzone przez siebie, swoje dzieci oraz zwierzęta.
 9. Trzymanie zwierząt domowych na terenie obiektu oraz w pokojach jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu tej kwestii z Gospodarzem, lecz zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki na terenie obiektu.
 10. Goście bez zgody Gospodarza nie mogą przyjmować/gościć na terenie gospodarstwa oraz w pokojach osób niezameldowanych w obiekcie. Staramy się wykluczać sytuacje, w których mienie Gospodarzy oraz naszych Gości może być zniszczone lub nawet skradzione
 11. Gościom pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających bądź zachowujących się agresywnie Gospodarze maja prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym.
 12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za pobyt Gości poza gospodarstwem oraz za nieszczęśliwe wypadki na jego terenie.
 13. Goście przed rozpoczęciem grilla lub ogniska zobowiązani są poinformować o tym Gospodarza. W razie potrzeby Gospodarze zawsze mają drzewo, węgiel drzewny czy podpałkę do kupienia na miejscu.
 14. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za śladowe ilości produktów/alergenów uczulających w posiłkach (orzechy, gluten itp.).
 15. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia w pokojach i pomieszczeniach użytkowych. Można palić na tarasie czy np. w ogrodzie. Bardzo prosimy o wrzucanie niedopałków do popielniczek (np. na tarasie)
 16. W godzinach 23:00 - 7:00 obowiązuje cisza nocna na terenie obiektu - unikamy wtedy głośnych zachowań, muzyki, etc. aby nie przeszkadzać innym Gościom w odpoczynku.
 17. Wszelkie wpłaty winny być dokonywane na konto Bank PKO BP 38 1020 2980 0000 2602 0010 3549
 18. Potwierdzeniem rezerwacji jest przedpładata w wysokości ok. 30% całkowitych kosztów zakweterowania na konto bankowe podane w pkt 17 niniejszego regulaminu.
 19. Zameldowanie w obiekcie jest możliwe po okazaniu przez Gości (przynajmniej jedna osoba reprezentującą grupę) dokumentu tożsamości oraz po zaksięgowaniu wpłaty za cały pobyt.
 20. Opłata za pobyt musi być wniesiona najpóźniej w dzień przyjazdu, podczas zameldowania.
 21. Szanowni Goście zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.